alternativ bund

Alternativ bund

Jeg vil her beskrive i store træk hvordan man kan lave en bund i en rund taske. Her fortsætter garnene fra siderne ned i bunden,

Denne taske har 280 garn ned igennem siderne.

Ved flere eller færre garn kan forløbet variere.

Overgang til bunden, tasken trækkes ned over en passende dåse.

Halvstiksribbe knyttes hele vejen rundt, pas på ikke for mange dblt. halvstik, da ribben i så fald kan blive ujævn, 2 enkelte halvstik der efter 2 dblt halvstik vil være passende her i yderste række

Nu knyttes en ny halvstiksribbe,

pas igen på med ikke for mange dblt halvstik, omgangene blive mindre

Har knyttet en række fladknob uden på to knobs platningen, og påbegyndt tredie halvstiksribbe

overskydende garn klippes

Efter halvstiksribben skal der igen tages garn fra, denne gang knytter vi en platning med to fladknob 2 arbejdsgarn over 4 grundgarn, 2 garn tages fra og klippes som tidligere

vrangen er vendt ud, knytter nu en halvstiksribbe helt ind til centrum,

første runde 2 halvstik efterfulgt af 2 dblt. halvstik

Tredie omgang knyttes halvstiksribben med de garn der vil passe bedst i forløbet, men altid med dblt halvstik så overskydende garn er låst, og uden risiko kan klippes.

Til sidst låses halvstiksribben med et overhåndsknob som sanses godt

Efter halvstiksribben knyttes en række fladknob

Halvtiksribben fuldført, , nu knyttes en platning med to fladknob vi bruger garn 2 arbejdsgarn og 4 grundgarn, efter første knob tages to grundgarn fra og fladknob nr to knyttes, de to garn vi tog fra klippes,

det vil være mindst synligt hvis dette gøres indvendig i tasken

Nu skal der tages 4 garn fra, vi bruger 8 garn 2 arbejdsgarn 6 grundgarn,

en platning med 3 fladknob, efter første fladknob tages 2 garn fra og ligeledes efter andet fladknob, og garnene der er taget fra klippes som nævnt tidligere

Efter en runde med platninger knyttes to rækker alm. fladknob,

og derefter en ny halvstiksribbe

Efter platningerne 2 rækker fladknob

Begynder anden omgang, med de garn der i første omgang kun har fået et enkelt halvstik, garn der har fået dblt. halvstik lægges til side til afklipning senere

PS : herfra knyttes med dblt halvtik med hvert garn

Den færdige bund vrang og ret