INTERNATIONAL GUILD OF KNOT TYERS

Forening for knob entusiater / knob interesserede
IGKT blev stiftet i London 1982 af  nogle knob entusiaster som interesserede sig for alt inden for knob, knobteknik og  tovværk, man havde sat sig for mål at vække interesse og gensidig udveksle erfaringer og naturligvis få medlemmer over hele verden.

For tiden er der ca. 1500 medlemmer fordelt over hele verden. Det er folk med forskellig baggrund f.eks. sømænd, riggere, sejlmagere, lærere, fiskere, læger elektroteknikere, saddelmagere og kunstnere.

Kontakten medlemmerne indbyrdes opretholdes via brev, samt et medlemsblad ”Knotting Matters” udgivet hvert kvartal, med interessante artikler om knob og tovværk.

Som medlemmer er der begyndere såvel som speciallister, alle med samme formål, at hygge sig og  have det  sjovt med den fælles lidenskab, tovværk og tovværkskunst.

I England holdes der træf to gange om året med udstilling af knob  og tovværkskunst, hvor alle kan deltage, der snakkes og udveksles erfaringer. I andre lande f.eks Tyskland Holland og Frankrig er der også træf en gang årlig, hvor alle der har interesse er velkomne.

  Yderlig information kan fås ved hendvendelse på min e-mail